2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Akademik İşbirliği Öğrenci Değişim Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır...
2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Akademik İşbirliği Öğrenci Değişim Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır...

Akademik İşbirlikleri kapsamında, Üniversitemiz ve yurtdışında bulunan üniversiteler arasında 2024-2025 akademik yılı güz dönemi için öğrenci değişimi yapılması planlanmaktadır.

Aşağıdaki üniversitelerin ilgili bölümlerine başvuru yapmak isteyen adaylar birimlerine evrak teslimi yapacaklardır.   

* Ahmet Yesevi Üniv. tıklayınızEğitim dili Kazakça-Türkçedir.

* IUS (Uluslaraarası Saraybosana Üniv.) tıklayınız.   Eğitim dili tamamen İngilizcedir.   

Unıversıty 'Eqrem Cabej' Gjırok tıklayınız.   Eğitim dili Arnavutca olup değişim öğrencilerine İngilizce ders verilmektedir. 

Öğrencilerin seçimleri fakülteler/enstitüler tarafından yapılacaktır.

Değişime katılacak öğrencilere hibe ödemesi yapılmayacaktır. Bu kapsamda seyahat, barınma, yiyecek, sigorta vb. harcamaların tamamını öğrenciler kendileri karşılayacaklardır. Öğrenciler gittikleri üniversitede eğitim ücreti ödemeyecek ancak üniversitemizdeki yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

Öğrencilerin 2023-2024 güz dönemi sonunda oluşan genel not ortalamalarının %50' si ve dil puanlarının %50' si nihai puanlarını oluşturacaktır. Genel not ortalaması lisans için 2.50, lisansüstü için 2,75 baraj olarak belirlenmiştir. Birimlerden Başkanlığımıza iletilen aday öğrencilerin yerleştirmeleri, birimler arası kontenjan dağılımları ve öğrencilerin nihai puanları dikkate alınarak yapılacaktır. Her fakülte maksimum 5 öğrenciyi aday gösterebilecektir. Aday öğrenci bilgileri ilgili üniversitelere tarafımızca gönderilecektir. Kabul belgesi alabilen öğrencilerimiz ders eşleştirmelerini (learning agreement) hazırlayıp birimlerine başvuru yaparak değişime katılabilmeleri ve döndüklerinde ders intibaklarının yapılabilmesi hususunda birim yönetim kurulu kararı alınmasını talep edeceklerdir. Değişimi tamamlayan öğrenciler üniversitemize döndüklerinde intibak yaptırabileceklerdir.

İlgili birimlerce gerekli duyuruların yapılarak öğrencilerden gelen taleplerin 08.07.2024 tarihine kadar değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda oluşan nihai puanların Başkanlığımıza 10.07.2024 tarihi mesai bitimine kadar gerekli evraklarla birlikte resmi yazı ile gönderilmesi gerekmektedir.

Hareketlilik Dönemi 

2024-2025 Güz Dönemi

Kimler Başvurabilir?

Erciyes Üniversitesinin örgün (yüz yüze) eğitimde kayıtlı öğrencileri katılabilir.

Başvuru başlangıç: 12 Haziran 2024 / Başvuru bitiş: 8 Temmuz 2024

Başvuruda Dikkat Edilecekler

Öğrenciler kendi fakültelerine dilekçe ve ekleri doldurarak başvuracaklardır. Bilgisayar ortamında doldurulmamış ve ıslak imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır. Her öğrenci tek tercih yapabilecektir.

Öğrencinin başvuru sırasında hatalı/eksik beyanından kaynaklanan sorunlardan Başkanlığımız sorumlu tutulamaz. Hatalı/eksik beyanda bulunan öğrenciler hak kazansa bile değişime katılamayacaklardır.

Başvuru Evrakları

Öğrenci Bilgi Formu tıklayınız.

Aday Öğrenci Başvuru Formu tıklayınız.

Dilekçe tıklayınız.

Transkript ( 2023-2024 güz dönemi sonu GANO)

Yabancı Dil Belgesi (2024 yılında yapılan Üniversitemizin Erasmus İngilizce Dil Sınav Puanını, hazırlık sınıfından geçen öğrencilerimizin sertifikaları ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınav türlerinden 50 puan barajının üstünde olan ve geçerliliği devam eden puanlarını kullanabilirler. Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Tablosu için tıklayınız.

Not:  Başvuru yapan adaylarda, IUS (Bosna Hersek) için B2 İngilizce Dil Belgesi, Unıversıty Eqrem Cabej (Arnavutluk) için B1 Dil Belgesi şartı aranmaktadır. Ahmet Yesevi Üniversitesinde dil belgesi şartı aranmamaktadır.

Puanlama

Öğrenci Genel Not Ortalamasının %50'si + Dil Puanı' nın %50' si  öğrencilerin nihai puanlarını oluşturacaktır. Hesaplamada ÖSYM not dönüşüm tablosu dikkate alınacaktır. ÖSYM not dönüşüm tablosu için tıklayınız.

Ahmet Yesevi Üniversitesi için nihai puan hesaplanırken öğrencilerin genel not ortalaması kullanılacaktır.

10 Haziran 2024 Pazartesi
Toplam 0 görüntüleme