Misyon - Vizyon

Genel Tanıtım

  • Erciyes Üniversitesinin uluslararası bir üniversite olması yolunda gereken temel adımları atar.
  • Avrupa Birliği’nin yükseköğretim ve gençlik programlarını üniversitemizde koordine eder.
  • Avrupa Birliği’nin yükseköğretim ve gençlik programlarını üniversitemizde koordine eder.
  • Avrupa Birliği programları ile ilgili, öğrencilere, akademik ve idari personele bilgilendirme toplantıları düzenler.
  • Ulusal Ajans’ın ve Avrupa Üniversiteler Birliği’nin düzenlediği toplantılara katılır.
  • Avrupa Üniversiteler Birliği’nin Avrupa Birliği stratejilerini ve amaçlarını üniversitemize duyurur.
  • Ulusal ve Uluslararası ziyaretler gerçekleştirir.
  • Uluslararası eğitim fuarlarına katılarak katılımcılara Erciyes Üniversitesi’nin mevcut programları ve çalışmaları hakkında  bilgi verir.

Vizyonumuz

Erciyes Üniversitesi, Araştırma-Geliştirme olarak ancak ikili ve disiplinler arası ilişkiler ve işbirliği girişimleriyle gerçekleştirilebilecek olan uluslararasılaşma faaliyetlerine çok önem vermektedir. Bu hususu göz önünde bulundurarak üniversitemiz, diğer yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerden gelen işbirliği tekliflerine her zaman açık olmuş ve bu konuda aktif olarak girişimlerde bulunmuştur ve bulunmaktadır. Ayrıca, bu iş birliklerini ortak menfaatler ve sürdürülebilirlik çerçevesinde yürütmeyi temel vizyon edinmiştir.

Misyonumuz

Erciyes Üniversitesi öğrenci ve personelinin uluslar arası platformlarda yer almalarını desteklemek, çok kültürlü bir kampus hayatı oluşturmak ve uluslararası düzeyde giden ve gelen öğrenci sayılarını arttırmaya ve dengede tutmaya yönelik politikalar geliştirmek, Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa dışındaki ülkelerle imzalanan işbirliği protokolleri ve ikili anlaşmaların sayısını arttırmak yoluyla üniversitemizi dünyada yükseköğretim kurumları arasında en iyi konumda olmasını ve tanınır bir marka üniversite haline getirmeyi bir misyon edinmiştir.