Kayseri'de Gezilecek Yerler

Saat Kulesi

 • II. Abdülhamit’in emri ve Kayseri Mutasarrıfı Haydar Bey’in desteği ile 1907 yılında Tavlusunlu Salih Usta’ya yaptırılmıştır. Kuleyi kapatan sivri piramidal külah kısmında dikdörtgen bir açıklık ve bunun içinde de saat çanı bulunmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri’ye geldiğinde Kayseri halkına burada hitap etmiştir.


Etnografya Müzesi (Güpgüpoğlu Konağı)

 • Kayseri evlerinin en eskisi ve en iyi korunanı olan Güpgüpoğlu Konağı, ilk olarak 1419-1497 yılları arasında inşa edilmiş, 18. yüzyıla kadar devam eden ekleme ve değişikliklerle genişletilmiştir. Konak, kuzeye bakan, her birinin kendine ait avlusu bulunan haremlik ve selamlık bölümlerinden oluşur. 2 katlı olarak düzenlenmiş olan konağın, dışta taş süslemeleri, iç kısımda ise ahşap üzeri kalem işi süslemeleri oldukça dikkat çekicidir. Konağın harem ve selamlığının yer aldığı doğu kısmı, 1998 yılında Etnografya Müzesi’nin buraya taşınmasıyla müzeye dönüştürülmüştür.


Kayseri Kalesi

 • Kayseri Kalesi, iç ve dış kale olmak üzere iki ayrı yapı grubundan oluşur. Kaleye ilişkin dış surlar M.S. 242 yılında Roma İmparatoru III. Gordianus tarafından, İç Kale ise M.S. 6. yüzyılın başında Bizans İmparatoru Justinianus tarafından inşa ettirilmiştir. Bugünkü görünümünü büyük ölçüde, Anadolu Selçukluları zamanında, Moğol saldırılarına karşı kalenin yeniden güçlendirilmesi çalışmalarıyla almıştır. 2008 yılında kalenin kültür sanat merkezi olmasına karar verilmiştir.


Atatürk Evi Müzesi

 • Kayseri merkezinde bulunan bina 19. yüzyıl sonunda ev olarak yaptırılmıştır. 19-21 Aralık 1919 tarihleri arasında Mustafa Kemal Atatürk misafir edilmiştir. Bugün birkaçı ayakta kalabilen klasik Kayseri evlerinin güzel örneklerinden biridir. Ahşaptan motiflerle süslü olan çatı uçları ve cumbanın alt saçakları dikkat çekicidir.


Ulu Cami (Cami Kebir)

 • Kayseri merkez, kapalı çarşının yakınında yer almaktadır. Cami Kebir adıyla da bilinir ve ibadete açıktır. 1134-1143 yıllarında yaptırıldığı kabul edilen cami, Kayseri’nin en eski Türk-İslam yapılarındandır. Planıyla, Büyük Selçukluların cami geleneğini Anadolu’da yaşatan ilk örneklerindendir.


Gevher Nesibe Darüşşifası Ve Medresesi (Selçuklu Uygarlığı Müzesi)

 • Anadolu Selçuklu Devleti zamanında H. 602 / M. 1205 yılında inşa ettirilmiştir. Yapı; tıp medresesi, türbe, şifahane ve bimarhane bölümlerinden oluşmaktadır. İki ayrı bina olarak düzenlenmiş olan şifahane ve medrese kısmı bulunur. Anadolu’nun ilk uygulamalı tıp medresesi olan yapıda su ve müzik sesiyle akıl hastalıklarının tedavi edildiği bilinmektedir. Günümüzde Selçuklu Medeniyeti’nin her yönüyle ele alındığı ve bimarhane bölümündeki uygulamaların canlandırmalarla sunulduğu Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak kullanılmaktadır.


Kapalı Çarşı, Bedesten Ve Hanlar

 • Osmanlı döneminde yapılan kapalı çarşılar arasında İstanbul Kapalı Çarşısı'ndan sonra en büyük kapalı çarşı olarak kabul edilen yapının 15. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Yaşanan yangın sonucu neredeyse tümü yanan çarşı taş malzeme ile yeniden yaptırılmıştır. Kayseri ticari dokusunun merkezi sayılan Kapalı Çarşı, halen yöreye özgü yiyecek ve el işlerinin yanı sıra çeşitli ürünlerin satıldığı dükkânları barındırmaktadır. 


Tarihi Talas

 • Talas, arkeolojik ve tarihi kentsel değerleriyle eski bir yerleşim yeri ve yerleşkesinde yaşamın devam ettiği önemli bir tarihi yerleşim birimidir. İlçe genelinde birçok tarihi yapı ve doğal alan mevcuttur. Bunlardan bazıları Ali Dağı Yer Altı Şehri, Yaman Dede Cami, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi ve Ali Saip Paşa Sokağı olarak sıralanabilir.


Surp Kirkor Lusovoriç Kilisesi

 • Kilise, Ermenilerce “Tanrı’nın nuruna ilk gark olan kişi” olarak bilinen Surp Lusavoriç’e atfen inşa edilmiştir. Anadolu'daki Ermeni kiliselerinin en önemlilerinden biridir. Kapıyı çerçeveleyen kemer içinde kilisenin 1885 yılında onarım gördüğünü gösteren Ermenice yazılı bir kitabe yer almaktadır. Geometrik ve bitkisel motifler içeren fresklerle donatılmıştır. Pandantifler İncil betimlemeleri, iç duvarları ise geometrik ve bitkisel motiflerle donatılmıştır.


Yaman Dede Cami (Panaya Kilisesi)

 • 1886’da metropolit İonnis tarafından yaptırılmış olan kilise, 1925 yılında camiye çevrilerek ibadete açılmıştır. Orijinalinde kilise olan yapı, haçvari plan şemasında inşa edilmiştir. Mihrap ve minber eklenerek yapı camiye çevrilmiştir. Panaya Kilisesi olarak bilinen yapıya, camiye çevrildikten sonra Yaman Dede Cami adı verilmiştir. Caminin teras kısmının altında tol biçiminde düzenlenmiş dükkânlar mevcuttur. Günümüzde dükkânlar, kültürel amaçlı hizmet vermektedir.


Tarihi Germir

 • Şehir merkezine yaklaşık 6 km uzaklıktadır. Yerleşik hayat Hitit, Kapadokya, Roma-Bizans, Selçuklular ve Osmanlılar döneminden günümüze kadar uzanan tarihi Germir mahallesi. Türk, Ermeni ve Rumların uzun yıllar bir arada yaşadığı Germir’de konuşulan dil her zaman Türkçe olmuştur. Germir’de 2 adet Rum kilisesi, 1 adet Ermeni kilisesi, 2 adet cami, 1 adet hamam, 1 adet sarraf, 15 adet bezirhane, 20 adet mağaza, 65 adet dükkan, 1 adet mezbaha (kanara) bulunmaktadır.


Kapadokya

 • Tarihi Peri Bacaları'nın bulunduğu Nevşehir iline bağlı Kapadokya Kayseri'ye yaklaşık 70 km mesafededir. Kayseri'den Kapodokya'ya ulaşım için çok sık otobüs seferleri bulunmaktadır. Kapadokya'da gezilecek yerlerle alakalı detaylı bilgi için tıklayınız.


Kayseri'de gezilecek yerlerle alakalı detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.