IAESTE
1. IAESTE İle Yurtdışı Staj İmkanı
IAESTE NEDİR?
Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği (International Association for the Exchange of the Students for Technical Experience=IAESTE) uluslararası teknik deneyime yönelik öğrenci değişimi birliğidir ve bu birlik kar amacı gütmez.
 
2. IAESTE PROGRAMININ AMACI
 • Lisans öğrencilerinin bölümleriyle ilgili teknik deneyim sahibi olmalarını sağlamak,
 • Uluslararası firmaların nitelikli stajyerleri istihdam etmelerine olanak tanımak,
 • Stajyerler için kültürel zenginleşme ve karşılıklı etkileşim imkanı sunmak,
 • Öğrenciler, akademik kurumlar ve işverenler arasında işbirliği ve güvenin tesis etmek
 • Öğrencilerin profesyonel hayata uluslararası bir tecrübe ile başlamalarına yardımcı olmak.
 • Ülkemize staj amacıyla gelen üniversite öğrencilerinin de ülkemiz ile ilgili iyi izlenimler edinmesini sağlamak.
3. IAESTE İLE STAJ AVANTAJLARI
 • Dünyanın pek çok ülkesinde (90 farklı ülke) staj yapma imkanı vardır. Staj yerleri IAESTE Türkiye Merkez Ofisi (İstanbul Teknik Üniversitesi) tarafından Mart ayında üniversitemize sunulmaktadır. Sunulacak kontenjan üniversitemiz tarafından bulunacak staj yeri ile orantılıdır.
 • Staj süresi en az 4 en çok 52 hafta olmak üzere genellikle yurtdışındaki stajyer arayan kurum tarafından belirlenmektedir.
 • Çalışma izni, pasaport ve vize alınma, vs işlemlerinde IAESTE öğrencilerine kolaylık sağlanmaktadır. Çalışma izni 90 günü geçen stajlar için gereklidir.
 • Öğrencinin ihtiyaç ve sorunlarını gidermesine yardımcı olunması ve staj süresince takibi
 • Staja kabul alan öğrenciler gittikleri ülkedeki kurum/işyerinden belli bir harçlık alırlar. Bu miktar ülkelere göre değişmekle birlikte asgari geçimi sağlayacak miktardadır. Bu ücretler IAESTE tarafından değil gidilen ülkedeki kurum tarafından ödenir. Uçak ve konaklama ücretini öğrenci kendi karşılamak durumundadır.
 
 
4.IAESTE PROGRAMINA BAŞVURABİLECEK ÖĞRENCİLER
 • Üniversitemizin Fen, Mimarlık, Mühendislik, Ziraat Fakülteleri Lisans öğrencisi olmak
 • Lisansüstü öğrencileri yalnızca rezerv stajdan faydalanabilirler. Lisans öğrencilerinin de kendileri rezerv staj yeri bulmaları durumunda staj yapma imkanları kolaylaşacaktır.
 •  Programa başvuru için en az 2. Sınıf öğrencisi olmak gerekmektedir. Ancak Üniversitemizde yapılacak dil sınavı bir önceki öğretim döneminde olacağı için 1. Sınıf öğrencileri de sınava girebilirler.
 • Yabancı dil sınavı notu (yazılı+sözlü) 100 üzerinden en az 70 olmalıdır.
 • Staj yapılacak kurumun talebi doğrultusunda istenen yabancı dil belgesine sahip olmak (İngilizce dışındaki diller için).
 • Dil sınavına girip 70 ve üzeri alan ve GANO’ları 2.00 üzerinde olan en az 2. Sınıf öğrencileri bir sonraki öğretim yılının Ekim-Kasım ayları içerisinde başvurularını yapabileceklerdir.
 • Staj yapılacak kurumun beklentilerini karşılayacak teknik donanıma sahip olmak
 • Uyumlu ve takım çalışmasında deneyimli olmak
 • Mezunlar IAESTE programından faydalanamazlar.
 • Herhangi bir burs programı ile (YTB vb.) üniversitemizde bulunan yabancı uyruklu öğrenciler bu programdan faydalanamazlar.
                             
 
5. IAESTE PROGRAMINA BAŞVURU KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME
 • Başvurularda bölümlerin kontenjanı 10 ile sınırlıdır. Bölümlerden fazla başvuru olması durumunda 10 kişilik kontenjan seçimi GANO’ya göre olacaktır.
 • Başvuru yapacak öğrenciler Üniversitemiz Uluslararası Ofis tarafından yapılacak olan (takriben Mart 2020) yabancı dil sınavına girmelidir. Başka dil sınavı yapılmayacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Girilen sınavlar bir sonraki yılın IAESTE staj hareketliliği için kullanılacaktır.
 • Öğrencilerin sıralaması GANO ve dil puanına göre yapılacaktır. Öğrencilerin sıralamaya alınabilmesi için Dil puanı 70 ve GANO minimum 2.00 olmalıdır.
 • Öğrencilerin sıralaması 2 şekilde olacaktır. IAESTE kulübü üyesi öğrenciler yurtdışından gelecek öğrenciler için firmalardan staj yeri bulması durumunda ilave puan alacaklar ve değerlendirilmeleri (GANO*0,30+Dil sınavı*0,40+IAESTE destek faaliyeti notu*0,30) şeklinde olacaktır. IAESTE Kulübü üyesi olmayan ama bu programdan faydalanmak isteyen öğrenciler için puanlama (GANO*0,50+Dil sınavı*0,50) şeklinde olacaktır.
 6. IAESTE PROGRAMINA BAŞVURU
Standart başvurular Üniversitemiz IAESTE temsilciliği aracılığıyla yapılmaktadır. Standart başvuru prosedürü aşağıdaki şekilde işlemektedir:
 • Öğrenci, yurt dışı staj talebini üniversitesinin temsilcisine iletir ve gerekli yabancı dil sınavlarına girer,
 • Yabancı dil sınavı, not ortalaması ve varsa öğrenci komitesi etkinliklerindeki performans puanına göre yapılan sıralamayla o üniversitenin aday öğrenci listesi belirlenir,
 • Her üniversiteye, yurtiçinde sağladığı staj yeri formu sayısıyla orantılı bir şekilde, Genel Konferans’ta temin edilen staj yerlerinden belirli bir kontenjan ayrılır,
 • Gerekli şartları sağlayan öğrenciler, üniversitelerine ayrılan formlar içinden kendilerine uygun bir form seçerek başvuru belgelerini hazırlarlar ve belirlenen süre içerisinde üniversite temsilcisine teslim ederler.
 • Temsilci tarafından IAESTE Türkiye’ye teslim edilen bu belgeler, işverene iletilmek üzere ilgili ülkelere gönderilir.
 • Başvurulan kurum belgeleri inceleyip uygun gördükten sonra, kabul belgeleri IAESTE Türkiye aracılığıyla öğrenci temsilcisine iletilir.
 • Öğrenci kabul belgeleri ile birlikte vize işlemlerini tamamlayarak belirttiği tarihlerde ülkeye giderek stajına başlar.
 • Döndüğünde staj değerlendirme formunu IAESTE Türkiye’ye göndererek, stajını IAESTE Sertifikası ile belgelemeye hak kazanır.
 • Kabul aldığı halde staja gitmeyen / stajını mazeretsiz iptal eden öğrencilere bir daha başvuru hakkı tanınmaz.
Rezerve başvurular ise, öğrenci ile IAESTE Türkiye arasında yürütülmektedir. Prosedür aşağıdaki şekilde gerçekleşir.
 
 • Öğrenci yurt dışında (IAESTE üyesi ülkelerden birinde) staj yapacağı kurumla bireysel olarak anlaşır.
 • Ayarladığı bu staj süresince çalıştığı kurumdan gittiği ülkenin asgari ücreti düzeyinde bir ödeme alacağının taahhüt edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, IAESTE tarafından herhangi bir hibe sağlanmamaktadır.
 • Öğrenci, kurum ile anlaşmasını ve alacağı maaşı belgelemesi ile birlikte IAESTE Türkiye ile iletişime geçerek, gerekli başvuru formlarını doldurur.
 • Belgelerin tümü, IAESTE Türkiye aracılığıyla ilgili ülkenin IAESTE merkez ofisine gönderilir.
 • İlgili ülke anlaşmanın geçerliliğini doğruladıktan sonra, kabul belgelerini ve vizeye başvurmak için gerekli evrakı IAESTE Türkiye aracılığıyla öğrenciye iletir.
 • Öğrenci bu belgelerle vize işlemlerini hallederek üzerinde anlaşılan tarihte stajına başlar.
 • Döndüğünde staj değerlendirme formunu IAESTE Türkiye’ye göndererek, stajını IAESTE Sertifikası ile belgelemeye hak kazanır.
7. GİDEN ÖĞRENCİLER
 
Adaylık Şartları:
 • Öğrenci en az 2. sınıfta okuyor olmalıdır.
 • Lisans öğrencileri önceliklidir.
 • Üniversitelerin yaptıkları yabancı dil sınavından en az 70 puan alınması zorunludur.
 • Öğrencinin not ortalaması 4 üzerinden en az 2.00 olmalıdır.
Kontenjanların belirlenmesi:
 • Üniversitemiz IAESTE kulübü ve temsilciliği tarafından yabancı öğrenciler için bulunacak staj yeri ile orantılı olarak Erciyes Üniversitesine bir kontenjan ayrılacaktır. Bu kontenjan Erciyes Üniversitesi tarafından değil IAESTE Türkiye Temsilciliği (İTÜ) tarafından belirlenmektedir. Kontenjan bilgileri Erciyes Üniversitesi IAESTE temsilciliğine iletilir ve aday öğrencilerin başvuru dosyalarının belirlenen tarihe kadar IAESTE Merkez Ofisine eksiksiz bir şekilde gönderilmesi gereklidir.
 • Bireysel başvurular kabul edilmemektedir!
Önemli Noktalar:
 • IAESTE değişim programı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen üniversite öğrencileri, öncelikle kendi üniversiteleri bünyesinde bulunan Temsilci ve/veya varsa Öğrenci Komitesi ile iletişime geçmelidir.
 • IAESTE değişim programı öncelikle mühendislik, mimarlık vb. teknik alanlarda öğrenim gören lisans öğrencilerinin en az 4, en fazla 52 hafta olabilen zorunlu stajlarını yaklaşık 90 farklı ülkede karşılıklı değişim yoluyla yapmalarını sağlamaktadır. Yüksek lisans öğrencilerinin programdan faydalanma imkânları “Rezerve Staj” yöntemi ile sınırlıdır.
 • IAESTE değişim programı, bir hibe programı değildir; ancak, öğrenciler staj süresince bulundukları ülkede asgari geçimlerine yetecek kadar bir harçlık alırlar. Değişimin yapıldığı ülkeye göre bu harçlık, işveren veya yurtdışında programı düzenleyen kurum tarafından verilir.
 • Gidiş-geliş yol masrafları ve konaklama ücretleri staja giden öğrenci tarafından karşılanmaktadır. Gidilen ülkedeki yerel komiteler, stajyerlere kalacak yer bulma konusunda yardımcı olurlar.
 • Yurtdışına çıkmadan önce kaza ve hastalık sigortasının yaptırılması, stajyerin kendi sorumluluğundadır.
 • Staja kabul edilen öğrenciler, kabul belgeleri ile gidecekleri ülkenin konsolosluğuna veya vize işlemlerini yürütmeye yetkili aracı kurumlara vize başvurusunda bulunurlar. Uçak biletinin alınması için vize sonucunun beklenmesi tavsiye edilmektedir.
 • Stajdan dönen öğrenciler için Merkez Ofis tarafından, IAESTE Türkiye Ulusal Sekreteri imzalı sertifika düzenlenmektedir. Staj sonrası değerlendirme formunu gönderen stajyer öğrencilere, sertifikaları en kısa sürede teslim edilir.
 
COBE (Continuous Online Based Exchange): Birebir değişim yönteminden farklı olarak; COBE türü staj başvurularında, başvuruyu yayınlayan ülke, çeşitli ülkelerden aday toplayarak işverene sunar ve işveren kendisine en uygun adayı seçer.
FCFS (First Come, First Served): Birebir değişim yönteminden farklı olarak; FCFS türü staj başvurularında, başvuruyu yayınlayan ülkenin formuna ilk gönderilen uygun adayın başvurusu doğrudan işverene iletilir.
 
COBE ve FCFS başvurularından ancak Erciyes Üniversitesi IAESTE temsilciliği tarafından oluşturulan dil puanı ve GANO barajını geçmiş öğrenciler başvurabilir.
 
 
 
8.GELEN ÖĞRENCİLER
 
Karşılama: Staj yerini temin eden komite, gelecek olan öğrencilerin karşılanması için organize olarak gelen öğrenciye yol gösterme yükümlülüğü taşır. Gönüllü öğrenciler bu çalışmaları yürütür.
 
Konaklama: Staj yerini temin eden komite tarafından organize edilmelidir; üniversite yurtları, öğrenci evleri veya işverenin sağladığı imkanlar vb. Formu sağlayan üniversite, gelen öğrenciye kalacak yer gösterme yükümlülüğünü kabul etmiş sayılır.
 
Vize: Yurtdışından gelecek öğrenciler staj vizesi almalıdırlar. 90 günü aşan stajlarda öğrencilerin oturma izni alma zorunluluğu vardır.
 
Summer Reception: Öğrenci komiteleri tarafından gelen öğrenciler için çeşitli etkinlikler, şehir turları vb. düzenlenmektedir. Konum olarak birbirine yakın üniversiteler bu konularda işbirliği de yapmaktadırlar. Gelen öğrencinin ülkesine döndüğünde iyi bir izlenim aktarması amacıyla gönüllü çalışmalar yürütülür.
 
9.BAŞVURU FORMLARI
Staj yapmaya aday öğrenciler ve gitmeye hak kazanan (yurtdışından kabul alan)  öğrencilerin ekte belirtilen adresteki formları ve belgeleri doldurarak IAESTE temsilciliğine iletmesi gerekmektedir.
 
10. IAESTE ÖĞRENCİ KULÜBÜ
 • Söz konusu öğrenci toplulukları, yurt içinde staj yeri temin edilmesi çalışmalarına büyük katkı sunmakta ve böylece değişim programının sürdürülebilirliğine önemli katkıda bulunmaktadırlar.
 • Öğrenciler yurtdışından gelecek öğrenciler için staj yeri temin etmek, temin ettikleri staj yerlerine yurt dışından gelen öğrencilerin karşılanması, oryantasyonu, konaklamalarına yardımcı olunması ve sosyal aktivitelere dâhil edilmeleri gibi çalışmalar yürüteceklerdir.
 • Sorularınız ve başvuru ile ilgili bilgiler için Erciyes Üniversitesi IAESTE Öğrenci Kulübü ile iletişime geçebilirsiniz.
 
11. ÖNEMLİ NOTLAR
 • Sınav programlarının takibi ve diğer gerekli bilgiler için Üniversitemiz IAESTE web sayfasındaki duyuruların takip edilmesi gerekmektedir.
 • Detaylı bilgiler www.iaeste.org.tr  ve www.iaeste.org adresinden alınabilir.