Vizyon - Misyon
Misyonumuz:

Erciyes Üniversitesi öğrenci ve personelinin uluslar arası platformlarda yer almalarını desteklemek, çok kültürlü bir kampus hayatı oluşturmak ve uluslararası düzeyde giden ve gelen öğrenci sayılarını arttırmaya ve dengede tutmaya yönelik politikalar geliştirmek,  Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa dışındaki ülkelerle imzalanan işbirliği protokolleri ve ikili anlaşmaların sayısını arttırmak yoluyla üniversitemizi dünyada yükseköğretim kurumları arasında en iyi konumda olmasını ve tanınır bir marka üniversite haline getirmeyi bir misyon edinmiştir.

Vizyonumuz:

Erciyes Üniversitesi,  Araştırma-Geliştirme  olarak ancak ikili ve disiplinler arası ilişkiler ve işbirliği girişimleriyle gerçekleştirilebilecek olan uluslararasılaşma faaliyetlerine çok önem vermektedir. Bu hususu göz önünde bulundurarak üniversitemiz, diğer yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerden gelen işbirliği tekliflerine her zaman açık olmuş ve bu konuda aktif olarak girişimlerde bulunmuştur ve bulunmaktadır. Ayrıca, bu iş birliklerini ortak menfaatler ve sürdürülebilirlik çerçevesinde yürütmeyi temel vizyon edinmiştir.