Genel Tanıtım
Erciyes Üniversitesi, Dış İlişkiler Ofisi;
 
  • Erciyes Üniversitesinin uluslararası bir üniversite olması yolunda gereken temel adımları atar.
  • Avrupa Birliği’nin yükseköğretim ve gençlik programlarını üniversitemizde koordine eder.
  • Avrupa Birliği programları ile ilgili, öğrencilere, akademik ve idari personele bilgilendirme toplantıları düzenler.
  • Ulusal Ajans’ın ve  Avrupa Üniversiteler Birliği’nin düzenlediği toplantılara katılır.
  • Avrupa Üniversiteler Birliği’nin Avrupa Birliği stratejilerini ve amaçlarını üniversitemize duyurur.
  • Ulusal ve Uluslararası ziyaretler gerçekleştirir.
  • Uluslararası eğitim fuarlarına katılarak katılımcılara Erciyes Üniversitesi’nin mevcut programları ve çalışmaları hakkında bilgi verir.