İŞBİRLİKLERİMİZ
 ÜNİVERSİTEMİZİN İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI YURTDIŞI ÜNİVERSİTE VE KURULUŞLAR  
Sıra No Anlaşmanın Yapıldığı Üniversite/Enstitü Ülkesi Anlaşmanın Türü İmza Tarihi Geçerlilik Süresi
1 MUHAMMADIAH UNIVERSITY  ENDONEZYA AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 25.11.2019 4 YIL
2 NAHÇİVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ AZERBAYCAN AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 14.07.2014- DEVAM   
3 BAKU DEVLET ÜNİVERSİTESİ AZERBAYCAN AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 2008 -DEVAM   
4 AZERBAYCAN ULUSAL ÜNİVERSİTESİ AZERBAYCAN AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 15.07.2014-DEVAM   
5 HAZAR ÜNİVERSİTESİ AZERBAYCAN AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 11.03.2019-11.03.2024  
6 TAKHAR ÜNİVERSİTESİ AFGANİSTAN  AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 02.06.2015-DEVAM   
7 ULUSLARARASI SARAYBOSNA  ÜNİVERSİTESİ BOSNA HERSEK AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 15.01.2012-DEVAM   
8 KİNG HAMAD ÜNİVERSİTESİ BAYREYN  AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 29.09.2016- DEVAM   
9
 
BELARUS DEVLET ÜNİVERİSTESİ BEYAZ RUSYA AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 2016-2021  
10 WUHAN ÜNİVERSİTESİ ÇİN  AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 24.06.2011-DEVAM   
11 DALIAN ÜNİVERSİTESİ ÇİN  AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 2013- DEVAM   
12 DAĞISTAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ DAĞISTAN  AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 2016--DEVAM   
13 SRI DAHARMASTHALA MANJUNATHESWARA ÜNİVERSİTESİ HİNDİSTAN  AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 2008- DEVAM   
14 GEORGİA ÜNİVERSİTESİ GÜRCİSTAN  AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 2016-2021  
15 AJOU ÜNİVERSİTESİ GÜNEY KORE AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 03.04.2009- DEVAM   
16 CHUNGNAM ÜNİVERSİTESİ GÜNEY KORE AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 26.04.2010- DEVAM   
17 DONGDUK KADIN ÜNİVERSİTESİ GÜNEY KORE AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 16.10.2012-- DEVAM   
18 SOOKMYUNG KADIN ÜNİVERSİTESİ GÜNEY KORE AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 2008 -DEVAM   
19 KORE EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜNEY KORE AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 2011- DEVAM  
20 HANKUK ÜNİVERSİTESİ GÜNEY KORE AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 10.05.2011- DEVAM  
21 HALLYM ÜNİVERSİTESİ GÜNEY KORE AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 20.04.2009- DEVAM  
22 MİYAZAKİ ÜNİVERSİTESİ JAPONYA  AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 05.02.2015-05.02.2020  
23 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ KKTC AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 2008- DEVAM   
24 AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ KAZAKİSTAN  AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 13.01.2016-13.01.2021  
25 YABANCI DİLLER VE MESLEKİ KARİYER ÜNİVERSİTESİ KAZAKİSTAN AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 20.05.2017-DEVAM  
26 KIRGIZİSTAN -TÜRKİYE MANAS  ÜNİVERSİTESİ KIRGIZİSTAN  AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 18.10.2011-DEVAM  
27 MİLLİ GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ KIRGIZİSTAN AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 18.12.2006-DEVAM   
28 BEHZAD SANAT VE TASARIM ENST. VE MANON UYGUR TAŞKENT SANAT ENST. ÖZBEKİSTAN  AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 2004-DEVAM   
29 POZNAN ÜNİVERSİTESİ POLONYA  AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 14.11.2018-14.11.2023  
30 RUDN ÜNİVERSİTESİ RUSYA AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 10.04.2019-10.04.2024  
31 BAŞKIR DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ RUSYA  AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 11.12.2009-DEVAM  
32 AUEZOV SOUTH KAZAKİSTAN STATE UNIVERSITY KAZAKİSTAN AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 25.06.2019-DEVAM