İşbirliği Yapma Süreci
AKADEMİK İŞBİRLİĞİ YAPMA SÜRECİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN BAŞLATILAN SÜREÇ
YURTDIŞINDAKİ BİR YÜKSEKÖĞRENİM KURUMU TARAFINDAN SÜRECİN BAŞLAMASI
                                 
Yurtdışındaki bir yükseköğrenim kurumundan gelen anlaşma teklifleri ilgili bölüme e-posta yolu ile bildirilecektir.
Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumu ile akademik işbirliği protokolü yapmak isteyen birim; yurt dışındaki yükseköğretim kurumunun tam ismini ve bulunduğu ülkeyi, Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca tanınırlık sorgulaması yapılması için resmi yazı ile Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığına bildirir.
Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumu ile akademik işbirliği protokolü yapmak isteyen birim; hazırlanan protokol taslağını Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile birlikte Türkçe ve İngilizce olarak Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığına gönderir.
Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen tanınırlık bilgisini akademik işbirliği protokolü yapmak isteyen birime resmi yazı ile bildirir.
Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı, protokol metinlerinin, Senatoda görüşülerek onaylanma sürecini yürütür.
Senatoda onaylanan protokoller, 2 adet Türkçe, 2 adet İngilizce (istendiği takdirde 2 adet karşı kurumun bulunduğu ülkenin resmi  dilinde) olmak üzere Rektör tarafından imzalanır.
İmzalanan protokoller, karşı kuruma imzalattırılmak üzere, Üniversitemiz Genel Sekreterliğine gönderilir. İmzaların tamamlanmasını takiben, Türkçe ve İngilizce birer kopyası ilgili birim tarafından Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığına iletilir.