FREE MOVER

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ BAŞKANLIĞI

FREE MOVER

 

 1. KATILIM KOŞULLARI

Kayıtlı olduğu bölümde en az bir dönemi tamamlamış, genel not ortalaması 2.20/4.00 olan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Free Mover programı ile yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir veya iki dönem öğrenim görebilir.

Bunun yanı sıra, öğrencilerin yurt dışındaki kurum tarafından talep edilen koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu koşullar her üniversite için farklı olabilir.

 

 1. PROGRAMA DAHİL OLAN ÜLKE VE ÜNİVERSİTELER

Free Mover programında ülke ve üniversite sınırlaması bulunmamaktadır. Erciyes Üniversitesi ile karşı kurumun anlaşması olması koşulu ARANMAKSIZIN öğrenciler her ülkeden üniversitelere başvuru yapabilir.

 

 1. BURSLAR/ÜCRETLER VE MASRAFLAR

Free Mover programında öğrenciye herhangi bir burs veya hibe ödenmemektedir. Programa katılacak öğrenciler Erciyes Üniversitesi’nde öğrenim harcı yükümlülükleri varsa, yurt dışında olacakları dönem/dönemler için bunu ödemekle yükümlüdür. Ayrıca, yurt dışındaki üniversitenin katılım için talep edeceği ücretleri/harçları da ödeyeceklerdir.

Free Mover programından faydalanacak öğrenciler yol, barınma ve her türlü kişisel masraflarını kendileri karşılarlar.

 

 1. BAŞVURU TARİHLERİ

Bahar ve güz dönemi için başvuru tarihleri aşağıda verilmiştir. Bu tarihlerden sonra getirilen

 

 1. YAPILACAK İŞLEMLER

Öğrenciler, yurt dışında öğrenim görmek istedikleri üniversite ile iletişime geçip gerekli koşulları sağlayarak kabul edildiklerini/edileceklerini öğrendiklerinde Free Mover Öğrenim Protokolünü (Learning Agreement) ve Free Mover Öğrenci Bilgi Formunu bilgisayar ortamında hazırlayıp imzalarını tamamladıktan sonra, karşı kurum tarafından sağlanan kabul/davet mektubu ile birlikte Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı’na teslim ederler. Ayrıca Öğrenim Protokolü (Learning Agreement) hakkında Fakülte Yönetim Kurulu Kararı alınması sağlanarak, bu karar da yine Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı’na ilgili dekanlık aracılığıyla gönderilir veya öğrenci tarafından teslim edilir.

 1. BAŞVURU TARİHLERİ

Bahar ve güz dönemi için başvuru tarihleri aşağıda verilmiştir. Bu tarihlerden sonra getirilen belgeler Dış İlişkiler Ofisi tarafından kabul edilmeyecektir.

 

GÜZ DÖNEMİ SON BAŞVURU TARİHİ: 01 TEMMUZ

BAHAR DÖNEMİ SON BAŞVURU TARİHİ: 01 ARALIK

 

 1. DERS DEĞİŞİKLİĞİ

Yurt dışındaki kurumda öğrenimine başlayan öğrencinin çeşitli sebeplerden dolayı ders değişikliği yapması gerekebilir. Bu durumda öğrenci karşı kurumda öğrenime başladıktan sonra en fazla 1 ay içinde Ders Değişiklik Formunu doldurup gerekli imzaları tamamladıktan sonra Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı’na teslim eder. Yurt dışındaki öğrenci bu formu e-mail yoluyla ulaştırabilir ve dönüşünde aslını getirebilir. Ayrıca, öğrenim protokolünde olduğu gibi ders değişiklik formunda da yine Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayını gösteren karar ilgili Dekanlık aracılığıyla veya öğrenci tarafından Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı’na teslim edilir.

 

 1. DÖNEM UZATMA

Güz döneminde programa katılan bir öğrenci, 5. Maddede belirtilen işlemleri tekrarlayarak Bahar dönemi için uzatma yapabilir. Bahar döneminde programa katılan öğrenciler uzatma YAPAMAZLAR.

 

 1. FARKLI DEĞİŞİM PROGRAMIYLA YURT DIŞINDA BULUNAN ÖĞRENCİLER

Güz döneminde Erasmus+ ve Mevlana gibi yurt dışı değişim programlarıyla yurt dışında bulunan öğrenciler Free Mover programıyla dönem uzatamazlar. Free Mover programına katılmak isteyen öğrencilerin evraklarını Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 1. YURT DIŞINA GİTMEDEN ÖNCE DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ BAŞKANLIĞI’NA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER:
 • Öğrenci Bilgi Formu (İndirmek için tıklayınız)
 • Öğrenim Protokolü (İndirmek için tıklayınız)
 • Kabul Mektubu (Karşı kurum tarafından verilecek)
 • Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

DERS DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI DURUMUNDA;

 

 1. YURT DIŞINDAN DÖNEN ÖĞRENCİNİN DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ’NE TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER
 • Katılım sertifikası
 • Pasaport giriş-çıkış sayfalarının kopyası (ön sayfayla birlikte)